Thứ Bảy, 7 tháng 8, 2010

Cassava News in Center Point


CASSAVA NEWS: Hoang Kim select and review of Cassava News in Center Point. Zambia: Mansa scientists develop resistant cassava. Vietnam's Environment-friendly Fuel Fails To Attract Consumer. Biological fuel fails to attract consumers.Biogasoline sales to resume next month. China-ASEAN Free Trade Agreement leads to new business opportunities. (TIN SẮN: Hoàng Kim tuyển chọn và xem xét tin sắn ở điểm trung tâm. Zambia các nhà khoa học Mansa phát triển giống sắn kháng bệnh. Nhiên liệu thân thiện với môi trường của Việt Nam chưa hấp dẫn người tiêu dùng, giá bán xăng E5 là 15.500 đ so giá xăng A92 là 16.000đ chưa thu hút lái xe và họ còn e ngại chất lượng. Nhiên liệu sinh học tiếp tục được bán ở các tháng tiếp theo để tiếp thị. Hiệp định Thương mại Tự do Trung Quốc -ASEAN dẫn đến các cơ hội kinh doanh mới). see more ...

3 nhận xét:

Translate

Lưu trữ

Followers

Google+ Badge