Chủ Nhật, 1 tháng 12, 2013

Rice Crops Manager for Vietnam

FOOD CROPS Nutrient Manager for Rice (NMRice) is a computer- and mobile phone-based application that provides farmers with fertilizer advice matching their particular farming conditions. Select from the locations below to obtain a field-specific fertilizer recommendation for rice:

see more IRRI information  http://webapps.irri.org/vn/rcm 


 
Dr. Roland J. Buresh (R) and Dr. Ngo Dang Phong (L).

Tiến sĩ Roland J. Buresh là chuyên gia khoa học cây trồng và môi trường, Viện Nghiên cứu Lúa Gạo Quốc tế IRRI (web:www.irri.org). Ông thầm lặng dâng hiến cả cuộc đời mình cho chén cơm ngon và đời sống của hàng triệu người dân. Đó là Những Nhà Khoa Học Xanh như Norman Borlaug, Lương Định CủaAnthony Bellotti, Phạm Trung Nghĩa,  ...


Những tác phẩm nổi tiếng của Tiến sĩ Roland J. Buresh và đồng nghiệp: Decision tools for extension and famers Nutrient Manager for rice www. irri.org/nmrice; Videos for extention and famers Tales of Ryza the Rice Plant http://bit.ly/ryza_tales; Feeding Crop needs Site-Specific Nutrient Management (SSNM) www.irri.org/ssnm ; Service for profitable rice farming Nutrient Manager for Rice and Facebook www.facebook.com/irrinmricewww.facebook.com/irri.nmrice.ph


http://webapps.irri.org/ph/rcm
Philippines
 http://webapps.irri.org/bd/rcm/


 Bangladesh  Guangdong, China Tamil Nadu, India Indonesia 

 
  West Africa

Video yêu thích http://www.youtube.com/user/hoangkimvietnam Trở về trang chính Hoàng Kim, Ngọc Phương Nam, Thung dung, Dạy và học, Cây Lương thực, Học mỗi ngày, Danh nhân Việt, KimTwitter, KimFacebook, KimYouTube, Food Crops News, CassavaViet, foodcrops.vn

FOODCROPS.VN SYSTEM

  • 2013-11-30 - [image: 2013-11-30] Date: Nov 30, 2013 Number of Photos in Album: 1 View Album
  • Food Crops News 185 - Food Crops News 185, FoodCrops.VN Hệ thống Cây Lương thực Việt Nam Dạy và học, Cây Lương thực, Học mỗi ngày, Danh nhân Việt, Chào ngày mới Puny acorn crop ...
  • Food Crops News 186 - Food Crops News 186, FoodCrops.VN Hệ thống Cây Lương thực Việt Nam Dạy và học, Cây Lương thực, Học mỗi ngày, Danh nhân Việt, Chào ngày mới Burning *food ...

2 nhận xét:

Translate

Lưu trữ

Followers

Google+ Badge