Thứ Bảy, 26 tháng 6, 2010

Dạy và học trực tuyến cây lúa


CÂY LƯƠNG THỰC. Ngân hàng kiến thức trồng lúa là trang tin điện tử của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam . Cơ quan chủ quản Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Trang tin này kết nối trực tuyến với  http://foodcrops.blogspot.com/ ; http://cayluongthuc.blogspot.com/  và http://vi.wikipedia.org/wiki/Cây_lương_thực  nhằm đem kiến thức nghề lúa đến cho mọi người bằng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học. (xem tiếp)

4 nhận xét:

Translate

Lưu trữ

Followers

Google+ Badge