Lưu trữ

Thứ Bảy, 30 tháng 3, 2019

Nhà sách Việt Nam NGÔ SINH KHỐI

NHÀ SÁCH VIỆT NAM NGÔ SINH KHỐI
Hoàng Long, Hoàng Kim

tuyển chọn và giới thiệu sách quý nông nghiệp: NTS. Lê Quý Kha, TS. Lê Quý Tường 2019. NGÔ SINH KHỐI Kỹ thuật canh tác thu hoạch và chế biến phục vụ chăn nuôi, Nhà Xuất bản Nông nghiệp,  ISBN 978–604–60–2930–4 . Tài liệu Học tập CÂY LƯƠNG THỰC, Nhà sách Việt Nam foodcrops.vn  www.nhasachvietnam.blogspot.com

BÀI VIẾT MỚI


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Người theo dõi